Re: Innsyn i dokumenter i aksjeselskaper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i dokumenter i aksjeselskaper Re: Innsyn i dokumenter i aksjeselskaper

#18218
Kristine Foss
Gjest

Hei!

Det jeg ville gjort, hvis et selskap med offentlig eierskap påberoper seg konkurranseunntaket, er å klage avslaget videre til Fylkesmannen. Det har du anledning til etter offentlighetsforskriften § 11 (2) (http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20081017-1119-0.html#11). Dette gjelder altså selv om selskapet seg at de ikke trenger å følge offentleglova. Hvis de ikke sender inn klagen din, bør du selv gjøre det (men de har altså plikt til det etter loven).

Det ligger ferdige utkast til klagebrev på denne siden under «klag på 1-2-3) klagebrev nr. 5.