Re: Innsyn i danske rettsdokumenter/dommer

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i danske rettsdokumenter/dommer Re: Innsyn i danske rettsdokumenter/dommer

#17030
Kristine Foss
Gjest

Pressen kan be om kopi av dommer som er avsagt de siste fire ukene. Dommene plasseres i såkalte pressemapper (?pressebakker?) på rettens kontor. Dommene kan være fullstendige eller anonymisert av retten. Ikke alle dommer plasseres i mappene. Det er retten selv som foretar et utvalg av hva man mener har offentlighetens interesse. Journalister som ønsker kopi av en dom, må levere skriftlig anmodning om dette til retten. Domstolen avgjør selv om dommen skal utleveres eller ikke ? og i hvilken form dommen eventuelt skal gis pressen.

Kommer tilbake til deg hvis jeg finner ut mer om hvordan du går fram ol.