Re: Innsyn i anbudsdokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i anbudsdokumenter Re: Innsyn i anbudsdokumenter

#18200
Jan-Erik Jensen
Gjest

Hei,

Denne saken ruller jo videre og er iferd med å bli ganske latterlig.

Vi fikk nå nytt innsynsnekt etter at Fylkesmannen opphevet Oslo Kommune, Legevaktens 23 tidligere avslag på innsyn.

I det nye innsynsnekten begrunner Legevaktens direktør avslaget med at et innsyn: kan bidra til å presse prisene ned ved senere ny anbudsrunde.

Nå har altså en kommunal etat begynt å bekymre seg for at prisen skal bli fordelaktige for kommunen.