Re: Innsyn i anbudsdokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i anbudsdokumenter Re: Innsyn i anbudsdokumenter

#18204
Kristine Foss
Gjest

Det er også verdt å merke seg at NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser forutsetter at anbud er offentlige etter hovedregelen, også når det skal utlyses på nytt. Det samme må vel da gjelde når de avlyses for å fortsette på gammel avtale.

I punkt 13.7.3 i NOUen står det følgende:

«I karensperioden, som er perioden fra oppdragsgiver har besluttet hvilken leverandør som skal tildeles kontrakt til kontrakten faktisk kan inngås, kan oppdragsgiver endre sin tildelingsbeslutning dersom kontrakten skulle vise seg å være tildelt feil leverandør eller dersom det har skjedd feil i anskaffelsesprosessen som gjør at konkurransen må avlyses og utlyses på nytt. Når konkurransen må utlyses på nytt, kan det være svært skadelig for konkurransen at leverandørene har hatt innsyn i hverandres tilbud i den forutgående konkurransen. De vil, så langt opplysninger ikke er unntatt som følge av taushetspliktsreglene, kunne få innsyn i hverandres priser og øvrige betingelser.»

Dette styrker min vurdering av at du har samme krav på innsyn selv om anbudsrunden er avsluttet – mao synes jeg fremdeles du skal klage.