Re: Innsyn i anbudsdokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i anbudsdokumenter Re: Innsyn i anbudsdokumenter

#18202
Jan Erik Jensen
Gjest

Hei og takk for svar.

Hadde det bare vært så enkelt å få innsyn som lovens tekst sier.

Etter å feilaktig blitt avvist i en anbudsrunde, ba vi om innsyn for å finne den egentlige årsakentil avvisningen. Her startet så Oslo Kommune en ufattelig prosess for å stoppe oss

1. de avviste først innsynsbegjering med begrunnelse i dette med bedriftshemmeligheter

2. så ga de oss innsyn men dokumentene var 99% sladdet

3. så nektet de innsyn med henvisning til taushetsplikt

4. så avlyste de hele anbudsrunden, og vil utlyse den påny og da vil de ikke gi innsyn med begrunnelsen i at » det ikke er valgt leverandør»

Saken er anket til fylkesmannen. Det virker som lovverket ikke strekker til.

Selve anbudsrunden er blitt en farse. Oslo Kommune kjemper innbitt for å hindre andre en en bestemt leverandør i å bli valgt. Dette påtross av bedre og betydelige billigere tilbud.

Det lukter kammeraderi og korrupsjon lang vei.

Jeg skjønner at mange bruker tyr til pressen når det kniper.