Re: Innsyn gitt -eller ikke?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn gitt -eller ikke? Re: Innsyn gitt -eller ikke?

#18442
Kristine Foss
Gjest

Det er ingen tvil om at du har krav på å få vite om det om et vedlegg unntas offentlighet. Du har krav på en begrunnelse og lovhjemmel etter offentleglova §31. Jeg ville derfor ha etterlyst unntakshjemmel for avslaget du har fått, og samtidig gjort dem oppmerksom på at dette skulle ha vært opplyst i forbindelse med at det ble gitt innsyn. Andre som ikke er like oppmerksomme som deg, kan jo bli sittende med et inntrykk av at de har fått alle dokumentene i saken, når dette ikke er tilfellet. Hvis dette er «vanlig praksis» i organet som har behandlet innsynskravet, bør du kreve at denne endres snarest.