Re: Innhald i personalmappe

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innhald i personalmappe Re: Innhald i personalmappe

#18142
Preben Arnkjær
Gjest

Dette er lagring av personopplysninger.

Du har rett til innsyn etter personopplysningsloven § 18. Jeg mener at det ikke skulle være relevnt å unnta dette fra innsyn, men dersom de gjør det skal de begrunne det iht § 23.

Etter personopplysningsloven § 28 «   Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.»

Jeg mener 10 år er for lenge å lagre slike opplysninger. Slike opplysninger lagres for å dokumentere om de forbedringer man er enige om blir gjennomført og i tilfelle tilsvarende forhold skjer igjen. Dersom det ikke har vært nye klager e.l. er dette opplysninger skolen ikke kan bruke til noe lenger.

Datatilsynet har skrevet følgende om saken:

Datatilsynet har ikke utarbeidet entydige retningslinjer for hvor lenge CV, søknader om permisjon, klager, oversikt over kursdeltagelser, tilrettelegging av arbeidsplass, notater fra medarbeidersamtaler eller lignende dokumentasjon kan lagres. Grunnen er at ulike virksomheter kan ha ulike behov. Virksomheten må selv utarbeide rutiner og retningslinjer for dette. Som hovedregel kan det være greit å gjennomføre en normal foreldelsesfrist på 3 år, mens for eksempel klager på den ansatte bør slettes så snart problemet klagen gjaldt er rettet opp og det ikke lenger er aktuelt å la klagen få betydning for arbeidsforholdet. Se eget punkt om dette under.

Dersom skolen har gode systemer for personalmapper er det mulig du ikke kan få innsyn av den grunn at opplysningene alt er slettet…

Jeg anbefaler følgende link:

http://www.datatilsynet.no/templates/article____407.aspx#13