Re: Innhald i personalmappe

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innhald i personalmappe Re: Innhald i personalmappe

#18140
Christer Alexander Jenson
Gjest

Personvernnemnda kom i sak PVN-2011-3 til at et ‘dokument som inneholdt negative karakteristikker av vedkommende og var lagret i hans personalmappe’ skulle slettes. Dokumentet var åtte år gammelt, og det ble opplyst at det bare ble oppbevart for eventuell attestutstedelse (plikt hjemlet i arbeidsmiljøloven § 15-15). Klager jobbet i konsernet det gjaldt men i annen stilling.

Innklagede arbeidsgiver ønsket å beholde dokumentet så lenge vedkommende var ansatt i konsernet, men det ble blankt avvist.