Re: Ikke saksdokument, men unnatt offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Ikke saksdokument, men unnatt offentlighet Re: Ikke saksdokument, men unnatt offentlighet

#17860
Christer Alexander Jenson
Gjest

1) Korrekt, slik jeg forstår din fremstilling av dokumentets innhold. Alle dokumenter som et organ produserer og som gjelder organets virksomhet er organets saksdokumenter, jfr. offentleglova § 4 annet ledd første punktum.

2) Ikke korrekt. Definisjonen av arkivverdig er at dokumentet a) er saksdokument etter offentleglova, og b) er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. Dersom ett av de alternative vilkårene i b) ikke er oppfylt betyr dette simpelthen at dokumentet ikke er arkivpliktig. Dette får ingen betydning for innsynsrett etter offentleglova – interne dokumenter blir ikke mindre interne av at man kan slette/kaste dem og ikke har gjort det.

3) Hvilke reaksjonsmuligheter de har beror på hvem de skal reagere overfor. De kan ikke reagere overfor deg, for du har ikke gjort noe galt.

Overfor den interne/den ansatte kan man imidlertid reagere, hva slags reaksjon som er berettiget beror på sakens alvorlighet. Sivilombudsmannen har lagt listen særs høyt når det gjelder inngrep i ansattes ytringsfrihet (altså sanksjoner som følge av bruk, eller forsøk på utidig regulering), men har flere ganger akseptert at ansatte må tåle tjenestlige tilrettevisning dersom de ikke er tildelt myndighet til å treffe vedtak om dokumentinnsyn/utlevere dokumenter (se eksempelvis SOMB-2004-18 s. 104). Tjenestlig tilrettevisning er ikke en sanksjon, men det er en reaksjon – det er en presisering av hvordan arbeidsgiver anser at den ansatte skal utføre sitt arbeid.