Re: Hvor reell er egentlig innsynsretten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hvor reell er egentlig innsynsretten? Re: Hvor reell er egentlig innsynsretten?

#18290
Sam Spade
Gjest

Webkamera på møterom bør det være. I dag var jeg må et møte der vi diskuterte om et notat skulle unntas offentlighet eller ikke. Vurderningsmomentene var blant annet om lokalavisen i det hele tatt leser journalen, om de er våkne nok til å skjønne tittelen osv. Konklusjonen ble at vi sender notatet på papir, ikke e-post, da er det ihvertfall vanskeligere å spre det. Notatet er helt uskyldig og ved en eventuell innsynsbegjæring vil det helt selvsagt bli frigitt.