Re: Hvor reell er egentlig innsynsretten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hvor reell er egentlig innsynsretten? Re: Hvor reell er egentlig innsynsretten?

#18288
Sven Marti
Gjest

En omformulering av spørsmålet kunne vært «hvilke virkninger har innsynsretten?»

Det at en rettighet blir lovfestet betyr ikke at den virkningen man forsøker å oppnå, faktisk fremmes. Det kreves også et virkemiddelsett som sørger for at formålet faktisk oppnås. Dette skyldes at de som rammes av lovfesting av slike rettigheter vil (og bør) tilpasse seg, og noen av disse tilpasningene nesten alltid vil virke mot formålet med bestemmelsene.

Den mest åpenbare måten å unngå innsyn på er å unngå at det er noe å be om innsyn i, eller på andre måter forsinke/utilgjengeliggjøre opplysningene tilstrekkelig til at de ikke lenger har noen interesse (eller skadevirkning) om/når innsyn gis. Rent teknisk får man da innsyn i alt man klarer å få innsyn i, men rent faktisk har man likevel ikke fått noe reelt innsyn.