Re: Hvem representerer staten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hvem representerer staten? Re: Hvem representerer staten?

#17846
Sven Marti
Gjest

Ja, det materielle kravet (som vi kommer til etterhvert) er innsyn i fem konkrete forsendelser (og journaler) etter offentlighetsloven og forvaltningsloven. Kommunen hevder de har gitt fullt innsyn, og for å bevise at det ikke er tilfelle, trenger jeg fullt innsyn i en e-post (med alle vedlegg) og dokumentjournalene, før hovedforhandlingen.

Journalene ble jeg (rett etter den underliggende rettssaken) nektet umiddelbart innsyn i/utskrift av. Noen dager senere fikk jeg innsyn, men da uten at journalføringsdatoene var med. Så fant jeg ved studier av offentlig journal på nettet, at de har endret flere eldre poster i journalen (i det tidsrommet jeg ble nektet innsyn). Det har resultert at jeg krever innsyn i hele journalen, med journalføringsdatoer både fra tingretten og Oslo kommune.

Formålet med å få innsyn i journalføringsdatoene FØR hovedforhandlingen er å fremtvinge en forklaring på hvorfor de måtte endre journalen etter at jeg ba om innsyn (samt hvordan dommeren fikk tak i et fotografi som ikke var en del av dokumentene jeg fikk fremsendt. Jeg mistenker at det var med som ett (av flere) vedlegg til den sentrale e-posten som Oslo tingrett journalførte som dokument 13 med den intetsigende tittelen «Blankt ark (mail fra Trafikketaten)» og i ettertid har slettet).