Re: Hvem representerer staten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hvem representerer staten? Re: Hvem representerer staten?

#17854
Sven Marti
Gjest

Takker for inspill.

Oslo kommune er «ankemotpart 1» i anken, pga noen andre prosessledende krav. Staten «ankemotpart 2». Jeg skrev i følgeskrivet til Follo tingrett at anken muligens måtte forkynnes for staten, men overlot til Follo tingrett å ta stilling til dette. Follo valgte (etter 2 måneders tenkepause) å forkynne anken for Staten v/DA.

Saken du referer til er basert på bestemmelsen i § 29-8 (2) 1. punktum (som ville vært bestemmelsen som Staten kunne ha anket etter dersom jeg hadde fått medhold). Jeg mener det er § 28-8 (2) 2. punktum som gjør at jeg MÅ gjøre Staten til part i anken.

Kommuneadvokaten kommenterte ikke den delen av anken som rettet seg mot staten, og siden Oslo tingrett i første omgang nektet tilgang til journalen, burde vel også Staten/Oslo tingrett/DA få uttale seg i ankeomgangen?

Jeg må tydeligvis tilbake på biblioteket og låne tvistelovskommentaren.