Re: Hvem representerer staten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hvem representerer staten? Re: Hvem representerer staten?

#17850
Sven Marti
Gjest

Alle domstolene (og DA) har «gjenstanden i hende» da journalen er en del av deres felles saksbehandlingssystem, Lovisa. Administrativt er domstolene underlag DA, på samme måte som statens mange organer i hovedsak er underlagt departementet/statsråden. Siden kravet retter seg mot domstolene som forvaltningsorgan (og ikke den uavhengige «retten») er det vel naturlig å se domstolene som et forvaltningshierarki underlagt DA. Men siden journalen er opprettet av Oslo tingrett, er det naturlig at Oslo tingrett er den enheten innenfor staten som reelt sett er saksøkt (på samme måte som Trafikketaten (nå Bymiljøetaten) som er enheten innen kommunen som kravet om fullstendig journalinnsyn faktisk er rettet mot).

Selv er jeg i tvil om det formelt sett er mulig å saksøke både DA, Oslo tingrett, ordføreren, statsråden (som sådan) eller bymiljøetaten direkte. Kan man saksøke et organ så som et styre i et selskap (det er vel selskapet som saksøkes og styret som representerer selskapet). Det er i så fall bare Staten og Oslo kommune som formelt sett kan saksøkes og opptre som parter for en domstol. Men DA fungerer i søksmålet på samme måte som ordføreren, som kompetent representant /organ (til å ta imot stevning i forhold til hhv kommunen og domstolene).

Dermed mener jeg det er logisk å forkynne prosesskrift som må forkynnes for hhv «Oslo kommune bymiljøetaten v/ordføreren» og «Staten Oslo tingrett v/DA».

DA i sitt tilsvar synes imidlertid å mene at jeg eventuelt skulle saksøkt Oslo tingrett og ikke DA, noe som for meg ikke gir noen mening (og gjør meg usikker på om jeg skal/gis anledning til å endre anken eller kommentere DAs tilsvar.

(Samtidig høres ikke «DA» ut som noe organ, siden de har et eget styre (jf dl §33), noe som forvirrer meg ytterligere. Men tvl § 20-12 (3) siste pkt. lyder: «Staten ved Domstoladministrasjonen er motpart» ).