Re: Hva er et organ?

#17702
Christer Alexander Jenson
Gjest

Hovedregelen er at det som utad fremstår som ett organ er ett organ i relasjon til offentleglovas regler om interne dokumenter. Et organs sekretariat regnes som en del av organet (selv om sekretariatet har oppgaver for flere organer).

Følgelig er også Regjeringen ett organ. Når departementene forbereder sak for Regjeringen opptrer de som Regjeringens sekretariat, og i denne relasjonen regnes de som samme organ som Regjeringen.

Dette følger av Justisdepartementets veileder til offentleglova pkt 7.2.2 og særlig 7.2.2.1.

Meroffentlighet skal vurderes.