Re: Habilitet

#18682
SAM
Gjest

I utgangspunktet er det ingen sammenheng mellom å behandle/inngå en avtale på vegne av et forvaltningsorgan og å behandle et krav om innsyn i den tidligere inngåtte avtale (eller underdokumentasjon/kontraktstillegg). Dette fordi det (i prinsippet) er helt forskjellige hensyn som er relevante.

Men dette er bare et utgangspunkt. Et ønske om innsyn kan være begrunnet med at man ønsker å kontrollere saksbehandlingen som lå til grunn for kontraktsinngåelsen. Da kan det være særlige hensyn som gjør seg gjeldende for om den som skal kontrolleres kan avslå innsyn i det som skal kontrolleres.

Det finnes (så vidt jeg vet) ingen generelle retningslinjer. Det er den som behandler krav (eller klage over et krav) om innsyn som vurderer om han/hun er habil. Et moment vil være dersom den som krever innsyn påstår inhabilitet.

En fremgangsmåte er å kreve innsyn på nytt, og samtidig anføre at vedkommende er inhabil. Det kan ha den virningen at noen andre behandler det nye innsynskravet/klagen.