Re: Habilitet

#18680
Mari Andersen
Gjest

Poenget mitt er ikke at innsynsforespørselen er behandlet av inhabile personer. Normal praksis er at saksbehandler eller en i miljøet rundt saksbehandler behandler selve innsynsforespørselen.

Poenget mitt er at ved klagebehandling i innynssaker bør man ikke bruke personer som er knyttet til det fagmiljøetsom vurderte saken i første instans og man bor ikke bruke personer som av egeninteresse (som tjenestemann) i om saken blir offentlig eller ikke. Det mener jeg de ike har greid å gjøre ehr.