Re: Habilitet

#18676
Kristine Foss
Gjest

Dette er et interessant spørsmål du stiller, og det er mulig å kreve en klage behandlet av et annet fylkesmannsembete hvis det foreligger inhabilitet, se fvl. §6 om habilitetskrav. Dette burde kanskje vært gjort i denne saken.

Det er mulighet å klage inn for Sivilombudsmannen for å få en ny vurdering av avslaget opp mot reglene om habilitet. Jeg garanterer ikke medhold, men det kan være verdt et forsøk.