Re: Habilitet

#18672
Vegard Førland Venli
Gjest

Svært godt poeng. For min egen del har jeg vanskeligheter med å føle den samme tilliten til endelige avgjørelser etter offentleglova fattet av departementer, som for eksempel fattet av Fylkesmennene. Fagfolkene har ikke nok distanse til selve saken, til at de evner å tolke innsynssaken etter lovens bokstav. Og når klageretten til ombudsmannen i praksis er begrenset til å få prøvet anvendelse av loven, sjeldent skjønnsvurderinger, står man der med lua i hånda. Etter mitt skjønn er ikke dagens lov god nok på dette området, det burde vært en uavhengig instans fra et helt annet faglig – og ikke minst politisk miljø, som behandlet klagesaker fra departementene. Noe å notere seg til loven skal evalueres.