Re: Grunnloven mot offentlighetslov

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Grunnloven mot offentlighetslov Re: Grunnloven mot offentlighetslov

#17910
Egil Sagen
Gjest

Jeg har ikke en juridisk bakgrunn men en realfaglig bakgrunn. Jeg henger ikke helt med i noen av de diskusjonene som løper her.

Jeg ser tre mulige riktige konklusjoner.

1. Alle mine tre saker skal behandles iht nye bestemmelser i offentlighetsloven.

2. Alle mine tre saker skal behandles iht offentlighetsloven slik den var på søketidspunktet. Forvaltningsorganet skal da sladde taushetsbelagte opplysninger.

3. Saken hvor vedtak var fattet før 16.12 skal klagebehandles etter slik loven var før 16.12, mens de andre skal behandles etter nye bestemmelser.

CAJ oppgir: ?Hovedregelen er at saker skal avgjøres etter gjeldende rett slik den er på vedtakstidspunktet.? Det er mulig det er rett, men da har man en hovedregel som gjør at man kan rammes av en vilkårlig saksbehandlingstid.

Forvaltningsorganet har ikke akseptert at bestemmelsen rammes av Grunnlovens § 97. De mener det er en tilbakevirkning som ikke rammes av Grunnlovens § 97