Re: Grunnloven mot offentlighetslov

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Grunnloven mot offentlighetslov Re: Grunnloven mot offentlighetslov

#17908
Petimeteret
Gjest

Offentlighetsloven regulerer din rett på dokumentasjon som finnes i forvaltningen. Den regulerer ikke forvaltningens plikt til å ha dokumentasjonen. Den reguleres via andre lover som arkivloven.

Dersom dokumenter ikke finnes er det derfor ikke offentlighetsloven som eventuelt ikke er fulgt, men andre lover.

Dersom det skulle bli foretatt en lovlig sletting av et dokument etter søknadstidspunktet for innsyn men før vedtakstidspunktet kan det være OK.

Det forutsetter to ting.

1 Behandlingen av innsynskravet utføres uten ugrunnet opphold. (Følger av offentlighetsloven)

2. De som står bak slettingen har ikke forstått at det er et innsynskrav på dokumentet. (Det vil være dårlig forvaltningskikk å bevisst slette et dokument man vet skasbehandles)

For øvrig er arbeidsgiver pliktig til å sende lønnslipper og dokumentere hva de har sendt. Lønnslipp er et saksdokument.