Re: Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel? Re: Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel?

#17448
Sven Marti
Gjest

Takker for svaret (som virker logisk). Innsynskravet er dessuten mer av «partsoffentlighets» art enn «allmennoffentlig» art og dermed er nok Grl § 100 (5) noe på siden.

I tillegg til spørsmål/masing om «frivillig» innsyn har jeg også forsøkt edisjonsplikten i innsynssaken (tvl § 21-5) uten å lykkes.

Det som gjenstår er straffeprosessloven § 28 (1) c, men det er vel tvilsomt om jeg har rettslig interesse i straffesaken når lagmannretten har avvist tilgang til opplysningene i innsynssaken etter tvl § 21-8.

Å kritisere offentlige organer er åpenbart ingen «rettslig interesse». Takknemlig om noen har noen andre (lovlige) virkemidler å foreslå.