Re: Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel? Re: Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel?

#17442
Christer Alexander Jenson
Gjest

Uten at jeg har gjort noen nærmere research på det spørsmålet enn en overfladisk lesning av straffeprosessloven vil jeg anta det er fordi mistenkte/tiltalte/dømte har en videre innsynsrett i medhold av straffeprosessloven § 242.