Re: gamle dommer

#17542
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det er ikke produsert oversikter over gamle dommer på generell basis. Norsk Retstidende har alle Høyesteretts dommer, men underrettene er det smått stelt med.

Du bør henvende deg til Arkivverket, jeg vil anta at Statsarkivet i Tromsø er rette vedkommende.