Re: Fylkesvis våpenstatistikk

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fylkesvis våpenstatistikk Re: Fylkesvis våpenstatistikk

#17226
Vegard Førland Venli
Gjest

Vil tro at du vil kunne få dette ved å henvende deg til Politidirektoratet, som forvalter registeret. Det er innsynsrett i registeret, ifølge NOU 2011:19, se vurdering av gjeldende rett: «Ut over dette er opplysningene omfattet av offentleglova § 3, og kan utleveres i kraft av denne».

Det betyr at du om nødvendig kan fremsette krav om innsyn med hjemmel i § 9, om at POD lager denne statistikken.

Men jeg ville altså spurt pent først 🙂