Re: Fylkesmannen i Rogaland om møteoffentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fylkesmannen i Rogaland om møteoffentlighet Re: Fylkesmannen i Rogaland om møteoffentlighet

#18042
petimeteret
Gjest

Jeg viser til kommuneloven § 32.

«3. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte. «

Det gir ikke hjemmel for unntak. En viktig grunn er at det skal være mulighet for å imøtegå at lukkede dører er nødvendig.

Et annet moment er at hvis det er en hastesak, kan kommunestyret ikke rekke å vedta lukkede dører før selve møtet. at for eksempel et sakskompleks ofte vil kreve lukkede dører, kan man ikke på forhånd forutse at alle møter om saken trenger det

Dette er min logikk, men jeg har ikke praktisk erfaring på dette område selv.