Re: Frustrasjon over FAD

#18372
Daniel D.L.
Gjest

Hadde det vært meg de «kalte» plageånd, hadde jeg nok gått i fistel(!!!).

Når det er sagt, har aktuell saksbehandler sendt en henvendelse til justisdepartementet, etter «påpakk» fra departementsråden(slik jeg har forstått det):

«Jeg har blitt gjort oppmerksom på at det er bedt om innsyn i min e-post til dere av 15.april 2010 vedrørende et mer generelt spørsmål om informasjonsplikten i tilknytning til en innsynssak.

E-posten har en muntlig fremstillingsform og er skrevet i et frustrert øyeblikk.

E-posten gir ikke på noen måte uttrykk for departementets eller undertegnedes syn på eller holdning til spørsmål som har med innsyn i offentlige dokumenter å gjøre.»

Jeg mener denne saken tegner et godt bilde av hvordan en stor del av forvaltningen, særlig de som behandler innsynskrav, ser på de som begjærer innsyn, nemlig som plageånder.

Et annet aspekt her, er at FAD faktisk har «valgt» å ikke journalføre e-posten, mens JD har valgt å journalføre det.

Fra FAD:

«E-posten ble aldri tatt inn i FADs journal da den ble vurdert som en ikke arkivverdig oversendelses-e-post. Den ble tatt inn i Justisdepartementets journal.»

Kremt, – «(…)da den ble vurdert som en ikke arkivverdig oversendelses-e-post(…)» ???

Altså, FAD ber JD om en vurdering av hvorvidt de plikter å sammenstille data fra sin egen journal med data fra JDs journal i forbindelse med en konkret innsynssak. Årsaken til at de ber om denne vurderingen, MÅ jo være saksgangen i innsynssaken ? Og så vurderer FAD den som «ikke arkivverdig» ?

Her er det flere ting som skurrer.

I tillegg mener jeg holdningen til saksbehandleren i FAD fremkommer litt for godt, også i selve spørsmålet han stiller – «plikter vi å gjøre dette»? Han sier ikke noe om hvor komplisert eller enkelt det er å sammenstille journalene, han stiller bare spørsmål om hvorvidt han plikter å gjøre det…. Snakk om å være imøtekommende!!

Politisk ledelse burde blitt varslet om denne saken, spør du meg.

Bjarne: Fikk du sammenstilling (FADs dokumentnr basert på JDs dokumentnr)?