Re: Frustrasjon over FAD

#18374
Kristine Holm
Gjest

…og definitivt i strid med den nye statlige kommunikasjonspolitikken, punkt 3.6, der det blant annet står: «Alle medier skal behandles med respekt og imøtekommenhet når de etterspør informasjon».

Og, bare så det ikke er noen tvil – hvis dette er opplysninger som kan fremskaffes ved enkle framgangsmåter, har du krav på at de sammenstiller dem i et eget dokument etter offl. § 9 – evt. kan du be om innsyn i samtlige dokumenter fra FAD, og dermed se saksnr. selv.