Re: Fører ikke søkerlister

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fører ikke søkerlister Re: Fører ikke søkerlister

#18076
Christer Alexander Jenson
Gjest

Foretaksstraff er hjemlet i straffeloven § 48a.

Å begjære påtale er bare nødvendig når den straffbare handling krever påtalebegjæring fra en fornærmet. Ingen bestemmelser i kapitlene om forbrytelser/forseelser i offentlig tjeneste krever dette. I tillegg er ikke du å anse som «fornærmet» i denne sammenhengen.

Begjæring om noen spesifikk form for straff eller et spesielt straffenivå kan jeg vanskelig se noen grunn til å ta med i en anmeldelse.