Re: Fører ikke søkerlister

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fører ikke søkerlister Re: Fører ikke søkerlister

#18072
anne b
Gjest

nei, mener IKKE «journalfører».

mener «å setje opp» for å være konkret (jmfr offl § 25. 2. ledd)

og det å arkivere blir da følgelig umulig når foretaket ikke har satt opp søkerlistene…..

Brudd på offl, arkl og riksarkivarens forskrifter til arkl.

Å ikke lage eller arkivere søkerlister, selv om dette er en plikt som «enhver idiot» kjenner til……

—–>Er dette nok til å konstituere «offentlig tjenesteforsømmelse» i hht straffelovens kap 33?

(det er det store spm,,, uavhengig av om dette er korrekt terminologi eller ikke. politijuristen skjønner forhåpentligvis hva jeg mener, og MEDIA ikke minst. Er irritert.com på dette sykehuset nå)

(det være seg anmeldelse av adm.dir, eller forestaksstraff jmfr strfl § 48a)