Re: Fører ikke søkerlister

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fører ikke søkerlister Re: Fører ikke søkerlister

#18070
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det er lite rettspraksis rundt straffeloven kapittel 33, antagelig fordi de fleste forseelser i offentlig tjeneste får en sivilrettslig reaksjon (ordensstraff, tjenestlig irettesettelse, oppsigelse). Men begrepet tjenesteplikt omfatter det å skjøtte sitt arbeid i samsvar med relevant lovgivning. Den overordnede som instruerer at offentleglovas regler ikke skal følges vil trolig ha overtrådt straffeloven § 125.