Re: Fører ikke søkerlister

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fører ikke søkerlister Re: Fører ikke søkerlister

#18068
Sven Marti
Gjest

Politianmeldelse er etter mitt syn et lite egnet virkemiddel i et slikt tilfelle. Så lenge det er en privatperson som anmelder og det ikke får medieomtale, blir saken henlagt straks, uten at organet noengang får vite at de har blitt anmeldt.

Tvert i mot vil en anmeldelse kunne virke mot sin hensikt ved at organet (dersom de får vite at de har blitt anmeldt) kan henvise til at politet har henlagt saken (og legge mye mer i henleggelsen enn det som det er materielt grunnlag for).

Jeg er enig med petimeteret at det nok bare er media (og muligens siviombudsmannen) som har evne til å «straffe» et organ i en slik sak.

Politiet har selv ikke ressurser til å følge forvaltningsloven ved å registrere alle skriftlige henvendelser, utover at de registrerer anmeldelser i fagsystemet (send gjerne noen e-poster for å spørre hvordan det går med saken og be senere om å få utskrift av dokumentjournalen). At de skulle etterforske andre organer som bryter lignende bestemelser er helt utopisk.