Re: Fører ikke søkerlister

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fører ikke søkerlister Re: Fører ikke søkerlister

#18064
Arne Jensen
Gjest

En henvendelse (klage) til Helsedirektoratet, og med et – forhåpentligvis – klart og retningsgivende svar derfra, bør vel bidra til å sette foretaket på riktig spor? Heller ikke byråkrater liker å bli irettesatt av overordnede.