Re: Fører ikke søkerlister

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fører ikke søkerlister Re: Fører ikke søkerlister

#18084
Ingrid S. Torp
Gjest

Ifølge offentlighetsloven, skal offentlige virksomheter utarbeide søkerlister snarest etter at søknadsfristen er utløpt. (http://presse.no/offentlighet-nyhet/Strenger-krav-til-offentlige-soekerlister)

Og brudd, også på denne loven, kan i ytterste konsekvens straffes (straffeloven har bl.a. bestemmelser om forseelser i offentlig tjeneste).