Re: Faremo og offentlighetsloven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Faremo og offentlighetsloven Re: Faremo og offentlighetsloven

#17968
Vegard Førland Venli
Gjest

I vår dekning av problemstillingen har vi presentert en liste over 1.000 kommunale selskap uten fast ansatte. Listen er søkbar og man får opp informasjon om omsetning og egenkapital i 2010. Søk i listen her: http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/sjekk_listen_over_hemmelige_milliardselskaper

Vi fulgte opp saken på fredag, og referer en tilbakemelding statsråden har gitt til representanten Ketil Solvik-Olsen (FrP):

http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/utelukker_ikke_endring_av_offentlighetsloven

Interessant problemstilling du reiser for øvrig. Er det å innsnevre den flere ti år gamle innsynsretten i lønnsslipper uten alminnelig høring et uttrykk for evaluering av den nye offentleglova?