Re: Evaluering av offentlighetsloven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Evaluering av offentlighetsloven Re: Evaluering av offentlighetsloven

#17740
Petimeteret
Gjest

Jeg tror nok jeg svarer mer utførlig senere:

En av disse personene er meg:

«En anonym person, med pseudonymet «Journal Petitmeter» purrer gjentatte ganger på klager på innsynsavslag, etter å ha blant annet bedt om å få se nærmere på reiseplanene til kongehus og regjering, mens «Ola Nordmann» krever innsyn i anskaffelsesprosessen av mobiltelefoner hos Statnett.»

Jeg har ikke vært i kontakt med Aftenposten, så ingen av de aftenposten bruker som kilde er meg.

Jeg har en innsynsbegjæring om reiseplanene til kongehus og regjering. Jeg kan ikke huske at jeg purret så mange ganger på den, men det nærmer seg et året siden jeg ba om innsyn og det tok tid i departementet.

Men jeg har utallige purringer i andre saker. Men purringene skyldes i aller fleste av tilfellene at sakene ikke blir behandlet iht offentlighetslovens regelverk. Jeg vet det er sårt å bli påminnet om det, men ikke klag på den som sier fra.

Det er en av de viktigste årsakene til å være anonym. Man blir sett på som en kverulant dersom man sier i fra.

«tendenser til å avdekke feil i praktiseringen av offentlighetslovens ordlyd (selv om intensjonen blir fulgt), mer enn å avdekke feil i forvaltningspraksis»

Jeg er veldig på hugget i gi tilbakemelding på feil i praktiseringen av offentlighetsloven. Jeg ser at det er stort sprik i oppfattelsen av hva som er intensjonen med offentlighetsloven. Dette gjelder kanskje like mye arkivloven, men det er til og med offentlige organer som mener det trygg grunn når det først etter tre måneder leverer ut en postjournal.

Men en intensjon var at media og privatpersoner skulle få mye mer innsikt i statsforvaltningen. Hvis jeg ikke husker feil så er et av målekriteriene fra Stortinget ved evaluering av offentlighetsloven, at det er gitt vesentlig mye mer innsyn. Det har tydeligvis ikke forfatter av artikkelen fått med seg. Og det har ikke departementene forberedt seg på.