Re: Evaluering av offentlighetsloven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Evaluering av offentlighetsloven Re: Evaluering av offentlighetsloven

#17738
Petimeteret
Gjest

Noen grunner for anonyme innsynsbegjæringer.

1. Trynefaktoren forsvinner.

2. Vet man hvem det er som ber om innsyn, vurderes begjæringene lett i lys av det, i stedet for lys av sitt innhold.

3. Jeg hadde vært mye mer forsiktig med å gi klare tilbakemeldinger ved åpenbart feile avslag

4. Det kan i noen tilfelle være enklere å holde sin egentlige sak skjult lenger, både for det offentlige og for konkurrerenter, Det offentlige kan da komme senere i forsvarsposisjon, og du slipper at andre tar saken din.

5. Det er tilfeller der innsynsbegjærere blir hengt ut. Jeg leste senest om det i dag.

6. Det offentlige skal oppføre seg på en måte som tåler at også noen som de ikke vet hvem observerer.

7. Jeg vet det har vært brukt av innsidere til å få ut dokumentasjon på på en lovlig måte. Da avverger man interne spekulasjoner om lekasjer.

8. De blir selv så synlig i journalene

Det er sikkert mange flere,men er det noen grunn for at de skal vite hvem de som ber om innsyn er ?

Artikkelen tar opp flere aspekter med innsyn f eks:

Anonymitet

Stor økning av innsynssaker/Innsynskravene tar tid å behandle

Grensen for hva offentlighetsloven er ment å ivareta.

Anonyme har kanskje et annet innsynsmønster en andre. Men jeg tror ikke det betyr så mye i den store sammenheng. Det er ikke de at anonyme be rom innsyn som gjør at innsynsmengden er fordoblet i departementene.

Anonyme har et problem, spesielt mot departementene. Vi må i praksis bruke e-post. Der journalister ringer, må vi bruke mail. Når journaliser klager til sivilombudsmannen, må vi eventuelt klage til statsråd (les min rapport).

Jeg har ventet på svar på en innsynsbegjæring i FAD i 1/2 år. jeg vet den er mottatt, men jeg har ikke fått tilbakemelding. Jeg har purret? Hva kan jeg gjøre men allikevel beholde min anonymitet?

Jeg vil gjerne ha en diskusjon om hvilke konkrete problemer det gir at noen ber om innsyn anonymt.