Re: Er tips fra publikum offentlige?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Er tips fra publikum offentlige? Re: Er tips fra publikum offentlige?

#16982
Nils E. Øy
Gjest

Det kan du be om, men det skal ikke være nødvendig:

Etter offentleglova § 24 andre avsnitt første setning kan vedkommende myndighet gjøre unntak fra innsynsretten for en slik melding fra private – med det formål at den som leverer slik melding skal kunne forbli anonym. Ordlyden i paragrafen er:

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for melding, tips eler liknande dokument om lovbrot frå private.»