Re: EPJ

#18424
Kristine Holm
Gjest

Jeg er helt enig med deg i at alle bør få tilgang til EPJ, dette har medieorganisasjonene flere ganger tatt til ordet for. Jeg er også enig i at OEP er en lagt mer rettferdig løsning. Problemet er at de dataene som allerede er i EPJ ikke overføres til OEP (en løsning som selvsagt ville vært det beste, men dette har vi altså ikke fått gjennomslag for). Da kjemper vi for det «nest beste» – nemlig at EPJ i det minste skal fortsette som før, slik at innholdet der ikke forsvinner for all framtid.