Re: Domstolenes postjournal

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Domstolenes postjournal Re: Domstolenes postjournal

#17412
Petimeteret
Gjest

Et prosesskriv sendt tingrettet arkiveres og jornalføres hos tingretten, ikke domstolsadministrasjonen. Derfor er det usannsynlig at du vil finne det journalført i oep.

Dersom du har sendt et prosesskriv og oppdager at det ikke er kommet frem til tingretten (eller tingretten på forespørsel oppgir å ikke ha mottatt det) må du sende det på nytt. Det er kun du som vet at det er sendt.

Den rettslige problemstillingen som denne forsinkelsen kan forårsake er om du har overholdt frister. Det kan ikke jeg uttale meg om ut over at jo før du reagerer, jo sterkere står du.