Re: Domstolenes postjournal

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Domstolenes postjournal Re: Domstolenes postjournal

#17410
Christer Alexander Jenson
Gjest

Ditt siste spørsmål reguleres av domstolsloven § 146.

Det er i utgangspunktet nok å postlegge et brev for at fristen skal avbrytes, jfr. § 146 annet ledd. Men dette gjelder bare hvis brevet faktisk kommer frem. Hvis brevet ikke kommer frem gjelder § 146 tredje ledd, der det heter at når brevet ikke kommer frem må det sendes på nytt innen én uke (eller, hvis opprinnelig frist er kortere, innen den kortere fristen) etter at du burde ha skjønt at det ikke kom frem.

Hvis du ikke brukte telegram eller rekommandert brev første gang får du aldri mer enn én måned på deg til å gjenta postleggingen, uavhengig av når du burde ha forstått at den ikke kom frem, og andre gang må skje ved e-post/faks med mottaksbekreftelse eller rekommandert brev. Sender du e-post/faks må du ettersende originalen per brev.

Blir disse reglene ikke fulgt står saken som om du aldri hadde sendt brevet. Det kan f.eks. innebære at du får fravær i saken.