Re: Delvis innsyn

#18330
Nils E. Øy
Gjest

Bestemmelsen om at man har klagerett dersom det går fem arbeidsdager uten at man får svar på innsynskrav, står i loven selv – § 32 annet ledd:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd. Dette gjeld likevel ikkje når Kongen i statsråd er klageorgan. Regelen i første punktum gjeld heller ikkje i slike tilfelle som fell inn under §13 tredje ledd, og når spørsmål om nedgradering må leggjast fram for eit anna organ.»