Re: Delvis innsyn

#18334
Jan
Gjest

Hvordan er klagen behandlet? En klage skal behandles av overordnet organ. Din opprinnelige klage gjelder fortsatt dersom overordent organ (fylkeskommunen?) ikke har behandlet klagen ennå. Dersom dette ikke er tilfelle så kan du gjøre kommunen oppmerksom på det.

Dersom klagen har vært behandlet av overordnet organ har du ingen klagerett mer. Jeg er usikker på om du fortsatt kan kreve om utvidet begrunnelse i dette tilfelle. men det skader ikke å spørre. Da du kan be om innsyn på nytt og be om utvidet begrunnelse da du får delvis innsyn også da, tilsier jo fornuften at de bør gi utvidet begrunnelse også da.