Re: Dato for dødsfall

#17180
Vegard Førland Venli
Gjest

Hei,

se folkeregisterloven § 13 første ledd annet punktum:

«Som private forhold regnes ikke en persons fulle navn, fødested, fødselsdato og personnummer, adresse og eventuell dødsdato med mindre slike opplysninger kan røpe et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlig.»

I utgangspunktet er altså dødsdato ikke taushetsbelagt. Men for å spare deg selv for bry, bør du nok ikke nevne formålet med opplysningene når du fremsetter krav om innsyn.

Et alternativ til folkeregisteret er å kreve innsyn i den fysiske dødsattesten.