Re: Databaser

#17398
Vegard Førland Venli
Gjest

Jeg ville bedt om en nærmere begrunnelse, noe du har krav på etter offentlighetsloven § 31 annet ledd.

Her ber du organet spesifisere hvilke arbeidsoperasjoner som må utføres konkret, og beskrive hvor lang tid disse antas å utføre.

Med en slik begrunnelse får du muligheten til å vurdere på selvstendig grunnlag, om avslaget begrunnet med arbeidsmengde kan avslås. Du vil muligens også få mulighet til å «stykke opp» innsynskravet i flere små, slik at organet likevel må gjøre sammenstillingen.