Re: Database over fastleger

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Database over fastleger Re: Database over fastleger

#18096
Christer Alexander Jenson
Gjest

Vanskelighetene ligger nok i at fastlege-«systemet», hvis jeg ikke husker helt feil, fortsatt kjører på Rikstrygdeverkets 40 år gamle datasystemer. Det er derfor mulig, uten at jeg skal komme med noe fasitsvar, at vilkåret i § 9 («kan gjerast med enkle framgangsmåtar» ) ikke er oppfylt.