Re: Database over fastleger

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Database over fastleger Re: Database over fastleger

#18090
Petimeteret
Gjest

hei!jeg oppfatter at du egentlig vil gjenbruke offentlige data.

I tildelingsbrevene i år skal det stå at de skal tilrettelegge for gjenbruk av offentlige data. Dette vil også gjelde Helsedirektoratet.

Les mer her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965