Re: CV ofentlige ansatte

#19426
Christer Alexander Jenson
Gjest

Offentlige ansatte har ikke generell plikt til å føre en oppdatert CV for hverken sin arbeidsgiver eller i tilfelle eventuelle innsynsforespørsler. Den CVen som vil være tilgjengelig vil typisk være den som ble fremlagt da tjenestemannen ble tilsatt.

Praktisk talt alle CVer i det offentliges besittelse vil ha kommet inn som ledd i en tilsettingssak. Offentleglova § 25 første ledd gir et generelt unntak fra loven for tilsettingssaker, selvsagt med forbehold for merinnsyn.