Re: Avslag i henhold til offl §13

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Avslag i henhold til offl §13 Re: Avslag i henhold til offl §13

#17814
petimeteret
Gjest

Jeg er litt usikker på hva som er spørsmålet men gir noen svar så tar man det derifra.

Med hensyn til ledd og nummer er dette bare en oppdeling av paragrafer som blir brukt for å henvise mer presist til bestemmelser i loven. Jeg kan bekrefte at du har funnet frem til bestemmelsen som er ment i begge lovene, der offentlighetsloven gir hjemmel for å unnta taushetsbelagte opplysninger og forvaltningsloven forklarer hva som er taushetsbelagt.

Virksomheter som er underlagt offentlighetsloven kan ikke avtale seg unna offentlighet. Dersom det hadde foreligget en avtale mellom virksomhetene om å unnta opplysninger fra offentligheten hadde avtalen vært ugyldig. Det er flere tilfeller hvor slike avtaler er satt til side. Derfor er det helt riktig av dem å ikke henvise til bestemmelser i avtalen.

Driftsplanmessige forhold mener jeg dekkes av forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 2., dersom det har av konkurransemessig betydning. Din utfordring er å argumentere mot at det har konkurransemessig betydning at opplysningen blir offentliggjort.

At opplysninger ikke er journalført er ikke et argument for å ikke gi innsyn. Finns dokumentet/informasjonen lagret hos virksomheten på en eller annen måte, og er et saksdokument, så gjelder offentlighetsloven, ref offentlighetslovens § 3.

Dersom et organ er underlagt offentlighetsloven og mottar (skriftlig) saksopplysninger fra et annet organ er det journalpliktig. Plikten ligger ikke på opplysningsnivå, men på dokumentnivå. Det vil si at opplysningene du er ute etter kan ligge i et dokument som er journalført, uten at det er lett for utenforstående å spore hvilket dokument opplysningen finnes. Der har forvaltningen veiledingsplikt dersom de henvender deg til dem.

Jeg tror det ferdigskrevne klagebrevet nr 22 er meget relevant i din sak. Du må selvfølgelig legge til og trekke fra så klagebrevet passer din spesielle sak. JBDs veileder til offentlighetsloven kapittel ?6.2.4 Teieplikt for næringsopplysningar etter forvaltningslova § 13? Kan være et godt støttedokument. Det finner du her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/lover_regler/retningslinjer/2008/rettleiar-til-offentleglova.html?id=537812