Re: Avslag etter paragraf 23,4

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Avslag etter paragraf 23,4 Re: Avslag etter paragraf 23,4

#18194
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det var en snodig begrunnelse…

Offl § 23 (4) rammer etter sin ordlyd dokumenter hos en statlig etat (kun departementer og regjeringen etter Rettleiar til offentleglova), en fylkeskommune, eller en kommune, og bare hvis dokumentet gjelder et selskap som ikke er omfattet av offentleglova.

Bestemmelsen gjelder ikke dokumentet når man ber om innsyn hos selskapet selv. Her er det eventuelt offl § 2 som må være hjemmel (altså at kravet skal avvises fordi selskapet ikke omfattes av loven).

Et argument for klagen din vil derfor være nettopp dette: Du har ikke bedt om innsyn hos Nærings- og Handelsdepartementet som eier, du har bedt om innsyn hos selskapet.

Med hilsen,

Christer Alexander Jenson

Jurist